De Pier Suites, Scheveningen - Holland 

zastosowane wzory 

bedra

8059.01 - 8059.33

langor+print

1042.01