oświadczenie o ochronie prywatności  

Staranne obchodzenie się z danymi osobowymi uważamy za bardzo istotną kwestię. Są one przez nas starannie przetwarzane i zabezpieczane. Przestrzegamy przy tym wymagań ustawowych dotyczących prywatności. Firma Vescom jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przedmiotowym oświadczeniem o ochronie prywatności.

 

dane kontaktowe

Jeśli w odniesieniu do przedmiotowego oświadczenia o ochronie prywatności masz jeszcze pytania, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych poniżej:

 

Vescom B.V.

Sint Jozefstraat 20

5753 AV Deurne

+31 (0)493 315 833

privacy@vescom.com

www.vescom.com

 

dane osobowe, które przetwarzamy i podstawy przetwarzania

Vescom przetwarza Twoje dane osobowe, ponieważ korzystasz z naszych usług i/lub sam je nam dostarczasz. W zależności od usług i funkcjonalności, z których korzystasz na naszej stronie internetowej, przetwarzamy możliwie Twoje następujące dane osobowe:

- Twój (biznesowy) adres e-mail / dane dotyczące komunikacji

- Hasło

- Nazwa firmy

- Płeć

- Imię

- Nazwisko

- Stanowisko (opcjonalnie)

- Projekt (opcjonalnie)

- Adres firmy

- Kod pocztowy & miejsce twojej firmy

- Kraj

- Pożądany język

- Numer telefonu

- Inne dane osobowe, które aktywnie udostępniasz, na przykład, tworząc profil na tej stronie internetowej, w korespondencji i przez telefon

- Dane o lokalizacji

- Informacje o Twoich działaniach na naszej stronie internetowej

- Przeglądarka internetowa i typ urządzenia / adres MAC

 

w jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe

Vescom przetwarza powyższe dane w następujących celach:

- Aby zaoferować Ci możliwość założenia konta dla Twojej firmy w celu realizacji umowy z Tobą, a także w ramach naszych uzasadnionych interesów (sprawne funkcjonowanie naszej organizacji).

- Wysyłanie próbek na podany adres (w ramach realizacji umowy z Twoją firmą).

- Kontaktowanie się z Tobą w sprawie przesłanych próbek lub w ramach danego projektu (w kontekście realizacji umowy z Tobą).

- Wysyłanie naszego biuletynu informacyjnego na Twoje żądanie na Twój firmowy adres e-mail. Robimy to na podstawie Twojej wydanej zgody (którą zawsze możesz wycofać) i na podstawie naszych uzasadnionych interesów (marketing).

- Aby poinformować Cię o (zmianach) naszych usług i produktów. Robimy to tylko po to, aby poinformować Cię o produktach, które są związane z produktami, które zamówiłeś u nas wcześniej. W ten sposób mamy nadzieję służyć Ci jak najlepiej, podczas gdy działamy również w ramach naszego uzasadnionego interesu biznesowego (marketing). W każdej chwili możesz nas poinformować, że nie chcesz otrzymywać już więcej żadnej z tych wiadomości. W takim przypadku nie będziemy już wysyłać Ci żadnych wiadomości.

- Zapewnienie dostępu do naszej sieci WIFI.

 

Nie jesteś zobowiązany do podania wymienionych danych osobowych. Jeśli jednak ich nie dostarczysz, być może nie będziemy w stanie dostarczyć zamówionych przez ciebie usług (w tym sprzedaży naszych produktów).

 

Nie używamy automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Wymienione dane osobowe mogą być przechowywane w następujących systemach:

- System CRM - do wysyłania próbek oraz skontaktowania się z Tobą

- System CMS - do zachowania Twojego konta

- Oprogramowanie do e-mail marketingu - do wysyłania newsletterów

- Oprogramowanie Analytics - do ulepszania naszej strony internetowej

- Archiwum e-mail

 

udostępnianie danych osobowych stronom trzecim

Vescom przekaże dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy będzie to konieczne do realizacji naszej umowy z Tobą lub do wywiązania się z obowiązku ustawowego. Na przykład angażujemy dostawców usług płatniczych do płatności w wersji online i usług dostawy w celu dostarczenia zamówionych przez Ciebie produktów. Jeśli angażujemy strony trzecie jako strony przetwarzające dane, zawsze zawieramy ustalenia dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu zapewnienia, że te osoby trzecie podejmą odpowiednie środki w celu zachowania poufności danych osobowych i ich ochrony.

Vescom nie zachowuje ani nie gromadzi danych osobowych na serwerach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

Przedmiotowe oświadczenie nie znajduje zastosowania w odniesieniu do stron internetowych stron trzecich, które są połączone z naszą stroną internetową za pomocą linków. Nie możemy zagwarantować, że te strony internetowe obchodzą się z Twoimi danymi osobowymi w sposób wiarygodny lub bezpieczny. Zawsze przeczytaj oświadczenie o ochronie prywatności na danej stronie przed skorzystaniem z odpowiedniej strony internetowej, aby uzyskać więcej informacji o tym, jak obchodzą się z Twoimi danymi.

 

okresy przechowywania

Vescom nie przechowuje danych osobowych dłużej niż jest to bezwzględnie konieczne do celów, dla których gromadzi te dane:

- Jeśli anulujesz subskrypcję biuletynu informacyjnego lub innej wiadomości handlowej, Twój adres e-mail zostanie natychmiast dezaktywowany. W celach statystycznych Twój adres e-mail zostanie zachowany i usunięty z naszej bazy danych po upływie maksymalnie 5 lat.

- Dane wierzycieli i dłużników oraz administracja zakupu i sprzedaży / informacje dotyczące sprzedaży są przechowywane przez 7 lat (na podstawie przepisów podatkowych).

- Faktury dotyczące podatku od towarów i usług są przechowywane przez 7 lat (zgodnie z przepisami podatkowymi).

- Dane dotyczące produktów zakupionych przez Ciebie i dostarczonych przez nas są przechowywane przez 7 lat.

 

W niektórych przypadkach obowiązuje dłuższy okres przechowywania na przykład na podstawie ustawy lub ze względu na reklamację.

 

pliki cookie

Używamy plików cookie podczas gromadzenia i łączenia Twoich danych. Czy chcesz wiedzieć więcej o plikach cookie? Przeczytaj nasze oświadczenie dotyczące plików cookie.

 

twoje prawa

Masz prawo poprosić nas o wgląd w Twoje dane osobowe, ich korekcję, ograniczanie przetwarzania lub usunięcie Twoich danych. Ponadto masz prawo wycofać Twoją zgodę na przetwarzanie danych lub wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych przez Vescom. Masz również prawo do przenoszenia danych. Oznacza to, że możesz wystosować do nas wniosek o przesłanie Twoich danych osobowych, które posiadamy w formie elektronicznej w pliku komputerowym, do Ciebie lub, jeśli to możliwe, do innej organizacji, o której nam wspomniałeś.

 

Powyżej wzmiankowany wniosek możesz wysłać na adres privacy@vescom.com. Na Twój wniosek odpowiemy możliwie jak najszybciej, w każdym razie w ciągu jednego miesiąca. W skomplikowanych przypadkach możemy przedłużyć ten okres o 2 miesiące.

 

Aby upewnić się, że wniosek o wgląd został złożony przez Ciebie, poprosimy o przesłanie kopii Twojego dokumentu tożsamości wraz z wnioskiem. Nie zapomnij ukryć swojego numeru BSN i zdjęcia paszportowego na kopii.

 

Vescom pragnienie niejszym również zwrócić uwagę na fakt, że masz możliwość złożenia skargi do krajowego organu nadzoru, Organu Ochrony Danych. Można to uczynić za pomocą następującego linku: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en.

 

w jaki sposób chronimy dane osobowe

Firma Vescom poważnie traktuje kwestię ochrony Twoich danych i podejmuje odpowiednie środki, aby zapobiec nadużyciom, utracie, nieautoryzowanemu dostępowi, niepożądanemu ujawnieniu i nieautoryzowanej modyfikacji. Jeśli masz wrażenie, że Twoje dane nie są odpowiednio zabezpieczone lub istnieją oznaki nadużycia, skontaktuj się z nami pod: privacy@vescom.com.

 

zabezpieczenie

Podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ograniczenia nadużywania i nieuprawnionego dostępu do Twoich danych osobowych. I tak zapewniamy, że tylko niezbędne osoby mają dostęp do danych, że dostęp do danych jest chroniony i że nasze środki bezpieczeństwa są regularnie sprawdzane.

 

zmiany w niniejszym oświadczeniu o prywatności

Od czasu do czasu możemy dokonać zmian w niniejszym oświadczeniu o prywatności. Zmiany będą publikowane na naszej stronie internetowej. Nigdy nie wykorzystujemy Twoich danych do innych celów bez uprzedniego zezwolenia.

 

Dlatego zaleca się regularne sprawdzanie przedmiotowego oświadczenia o ochronie prywatności, aby mieć świadomość tych zmian.