oświadczenie o ochronie prywatności  

Staranne obchodzenie się z danymi osobowymi uważamy za bardzo istotną kwestię, są one przez nas przetwarzane i zabezpieczane z najwyższą dbałością. Przestrzegamy przy tym wymagań ustawowych dotyczących prywatności. Firma Vescom jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przedmiotowym oświadczeniem o ochronie prywatności.

 

dane kontaktowe

Jeśli w odniesieniu do przedmiotowego oświadczenia o ochronie prywatności mają Państwo pytania, prosimy o kontakt w oparciu o poniższe dane:

 

Vescom B.V.

Sint Jozefstraat 20

5753 AV Deurne

+31 (0)493 315 833

privacy@vescom.com

www.vescom.com

 

dane osobowe, które przetwarzamy i podstawy przetwarzania

Firma VESCOM pozyskuje oraz archiwizuje dane, które są dostarczane bezpośrednio przez użytkowników korzystających z naszego serwisu oraz kontaktujących się z pracownikami firmy, są to między innymi:

 • Twój (biznesowy) adres e-mail / dane dotyczące komunikacji
 • Hasło
 • Nazwa firmy
 • Płeć
 • Imię
 • Nazwisko
 • Stanowisko (opcjonalnie)
 • Projekt (opcjonalnie)
 • Adres firmy
 • Kod pocztowy & miejsce twojej firmy
 • Kraj
 • Pożądany język
 • Numer telefonu
 • Inne dane osobowe, które aktywnie udostępniasz, na przykład, tworząc profil na tej stronie internetowej, w korespondencji i przez telefon
 • Dane o lokalizacji
 • Informacje o Twoich działaniach na naszej stronie internetowej
 • Przeglądarka internetowa i typ urządzenia / adres MAC

 

Wybrane informacje na temat użytkownika zbieramy wówczas, gdy korzysta on z naszej witryny internetowej. Domena korzysta ze wsparcia HubSpot- usługi świadczonej przez amerykańskiego dostawcę oprogramowania, HubSpot Inc. Oprogramowanie pomaga pozyskiwać dane osobowe użytkowników, takie jak imię i nazwisko, adres e-mailowy, miejsce zatrudnienia, stanowisko w firmie, adres IP, informacje o interakcjach użytkownika przeglądającego witrynę internetową oraz wszystkie inne informacje, dobrowolnie przekazane nam przez użytkownika. HubSpot może również wyświetlać okno dialogowe, w którym użytkownik może poinformować o chęci wsparcia ze strony firmy.. Będziemy przechowywać i przetwarzać tylko dane udostępnione przez użytkownika na naszej witrynie.

 

w jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe

Vescom przetwarza powyższe dane w następujących celach:

 • Aby zaoferować Państwu możliwość założenia konta firmowego w celu realizacji zawartej umowy, a także w ramach naszych uzasadnionych zasad działania (sprawne funkcjonowanie naszej organizacji),
 • Wysyłanie próbek na podany przez Państwa adres (w ramach realizacji umowy z Państwa firmą).
 • Kontaktowanie się z Państwem w sprawie przesłanych próbek lub w ramach danego projektu (w kontekście realizacji umowy).
 • Wysyłania naszego biuletynu informacyjnego na Państwa żądanie na firmowy adres e-mail. Działanie to jest możliwe na podstawie wydanej zgody (zawsze istnieje możliwość jej wycofania) i na podstawie naszych uzasadnionych działań marketingowych.
 • Informowania Państwa o aktualizacjach w obrębie naszych usług i produktów. Firma Vescom komunikuje w ten sposób o produktach, które są związane z Państwa wcześniejszymi zamówieniami. W ten sposób staramy się dopasować do Państwa nasze działania marketingowe. W każdej chwili mogą nas Państwo poinformować o braku dalszej chęci otrzymywania tego typu wiadomości.
 • Zapewnienia dostępu do naszej sieci WIFI.

 

Nasi użytkownicy nie są zobowiązani do udostępniania wyżej wymienionych danych osobowych, jeśli jednak ich nie dostarczą, być może nie będziemy w stanie świadczyć naszych usług w pełnym wymiarze (w tym sprzedaży naszych produktów).

 

Nie używamy automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Wymienione w oświadczeniu dane osobowe mogą być przechowywane w następujących systemach:

 • System CRM - do wysyłania próbek oraz skontaktowania się z Państwem,
 • System CMS - do zachowania Państwa konta
 • Oprogramowanie do e-mail marketingu - do wysyłania newsletterów
 • Oprogramowanie Analytics - do ulepszania naszej strony internetowej
 • Archiwum e-mail

 

HubSpot jest również narzędziem, które wykorzystujemy do zbierania i przetwarzania danych osobowych użytkowników w celach marketingowych, w tym do:

 

 • Optymalizacji oraz ulepszania naszej witryny internetowej a także możliwości pozycjonowania naszej witryny internetowej w wyszukiwarkach,
 • Analizowanie wyników aktywności użytkowników naszych kanałów w mediach społecznościowych,
 • Optymalizacji wyników naszych stron produktowych;
 • Analizowania interakcji użytkowników na stronie internetowej, a także dopasowywania wyświetlanych treści do konkretnego użytkownika.
 • Komunikowania się bezpośrednio z użytkownikiem, oraz informowania mailowo lub telefonicznie o produktach i usługach, które mogą go bezpośrednio zainteresować,
 • Mierzenia ROI wszystkich naszych działań marketingowych,
 • Optymalizacji i poprawy treści naszej witryny internetowej,
 • Wysyłania newsletterów i automatycznych aktualizacji.. Korzystając ze wsparcia HubSpot, analizujemy wizyty na naszej stronie i dostarczamy ukierunkowane indywidualnie informacje w naszych subskrypcjach.

 

Dane (osobowe), które zbieramy za pośrednictwem HubSpot są wykorzystywane wyłącznie do przeprowadzania oraz optymalizacji naszych działań marketingowych. Jak działa HubSpot dla użytkownika odwiedzającego naszą witrynę internetową? Dostępne są dwie opcje:

1.Użytkownik jest anonimowy. W tym przypadku, informacje, które gromadzimy nie dają możliwości zidentyfikowania odwiedzanych przez użytkownika stron. Możemy jednak analizować jak często jakaś podstrona jest wyświetlana w naszej witrynie internetowej. Pomaga nam to zidentyfikować szczególnie często odwiedzane części naszej witryny internetowej. Jedyną informacją jaką pozyskujemy w tym przypadku jest adres IP oraz lokalizacja IP.

 

2.Użytkownik jest uwierzytelniony. W takim przypadku, użytkownik przekazuje nam swoje dane osobowe, na przykład, zapisując się do naszego newslettera. Wykorzystujemy te dane do tworzenia i utrzymywania osobistego profilu użytkownika w celu dokonania analizy zachowań użytkownika, np. które podstrony odwiedza, które newslettery otwiera i na co klika.

 

Korzystamy z HubSpot ponieważ uważamy, że ważne jest by treści na naszej witrynie internetowej i/lub nasze działania marketingowe były indywidualnie dobrane do potrzeb użytkownika.

 

udostępnianie danych osobowych stronom trzecim

Vescom przekaże dane osobowe stronom trzecim tylko wtedy, gdy będzie to konieczne do realizacji naszej umowy z Państwem lub do wywiązania się z obowiązku ustawowego. Na przykład angażujemy dostawców usług płatniczych do płatności w wersji online i usług dostawy w celu dostarczenia zamówionych przez Ciebie produktów. Jeśli angażujemy strony trzecie jako strony przetwarzające dane, zawsze zawieramy ustalenia dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu zapewnienia, że osoby trzecie podejmą odpowiednie środki w celu zachowania poufności danych osobowych i ich ochrony.

 

Przedmiotowe oświadczenie nie znajduje zastosowania w odniesieniu do witryn internetowych stron trzecich, które są połączone z witryną internetową firmy Vescom za pomocą linków. Nie możemy w żaden sposób zagwarantować, że strony internetowe obchodzą się z Państwa danymi osobowymi w sposób wiarygodny i bezpieczny. W celu zapoznania się ze sposobem przechowywania oraz archiwizacji danych osobowych poprzez strony trzecie należy zapoznać się z indywidualną polityką prywatności danego serwisu.

 

okresy przechowywania

Vescom nie przechowuje danych osobowych dłużej niż jest to bezwzględnie konieczne do celów, dla których gromadzi te dane:

 • Jeśli anulujesz subskrypcję biuletynu informacyjnego lub innej wiadomości handlowej, Twój adres e-mail zostanie natychmiast dezaktywowany. W celach statystycznych Twój adres e-mail zostanie zachowany i usunięty z naszej bazy danych po upływie maksymalnie 5 lat.
 • Dane wierzycieli i dłużników oraz administracja zakupu i sprzedaży / informacje dotyczące sprzedaży są przechowywane przez 7 lat (w odniesieniu do obecnie obowiązujących przepisów podatkowych).
 • Faktury dotyczące podatku od towarów i usług są przechowywane przez 7 lat (zgodnie z przepisami podatkowymi).
 • Dane dotyczące produktów zakupionych przez Ciebie i dostarczonych przez nas są przechowywane przez 7 lat.

 

W niektórych przypadkach obowiązuje dłuższy okres przechowywania na przykład na podstawie ustawy lub ze względu na reklamację.

 

pliki cookie

Używamy plików cookie podczas gromadzenia i łączenia Państwa danych. Czy chcesz wiedzieć więcej o plikach cookie? Przeczytaj nasze oświadczenie dotyczące plików cookie.

 

twoje prawa

Mają Państwo prawo poprosić nas o wgląd w swoje dane osobowe, ich korektę, ograniczanie przetwarzania lub usunięcie. Ponadto mają Państwo prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych lub wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych przez Vescom. Mają Państwo również prawo do przenoszenia danych. Oznacza to, że mogą Państwo wystosować do nas wniosek o przesłanie danych osobowych, które posiadamy w formie elektronicznej w pliku komputerowym, bezpośrednio lub jeśli to możliwe, do innej wskazanej organizacji.

 

Powyżej wspomniany wniosek możesz wysłać na adres: privacy@vescom.com. Na Twój wniosek odpowiemy możliwie jak najszybciej, w każdym razie w ciągu jednego miesiąca. W skomplikowanych przypadkach możemy przedłużyć ten okres o 2 miesiące.

 

Aby upewnić się, że wniosek o udostępnienie danych osobowych został złożony przez konkretnego użytkownika, poprosimy o przesłanie kopii dokumentu tożsamości wraz z wnioskiem. Prosimy o zakrycie numery PESEL, serii dokumentu oraz zdjęcia.

 

Vescom pragnie niejszym zwrócić uwagę na fakt, że mają Państwo możliwość złożenia skargi do krajowego organu nadzoru, Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Można to uczynić za pomocą następującego linku: https://www.uodo.gov.pl/pl/83/153

 

w jaki sposób chronimy dane osobowe

Firma Vescom poważnie traktuje kwestię ochrony Twoich danych i podejmuje odpowiednie środki, aby zapobiec nadużyciom, utracie, nieautoryzowanemu dostępowi, niepożądanemu ujawnieniu i nieautoryzowanej modyfikacji. Jeśli masz wrażenie, że Twoje dane nie są odpowiednio zabezpieczone lub istnieją oznaki nadużycia, skontaktuj się z nami pod: privacy@vescom.com.

 

Dane, które pozyskujemy za pośrednictwem HubSpot są przechowywane na serwerach HubSpot znajdujących sie w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Podjęliśmy kroki niezbędne do zapewnienia, że korzystamy z HubSpot tak zgodnie jak to możliwe z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO). HubSpot jest certyfikowany w ramach Tarczy Prywatności UE-USA. Informacje na temat polityki prywatności HubSpot, są dostępne na stronie https://legal.hubspot.com/privacy-policy.

 

zabezpieczenie

Podejmujemy wszelkie środki bezpieczeństwa w celu ograniczenia nadużywania i nieuprawnionego dostępu do Państwa danych osobowych. Zapewniamy także, że tylko osoby uprawnione mają dostęp do danych osobowych użytkowników. Dostęp do danych jest chroniony, a nasze środki bezpieczeństwa podlegają ciągłemu nadzorowi i weryfikacji.

 

zmiany w niniejszym oświadczeniu o prywatności

Firma Vescom dokonuje bieżących aktualizacji niniejszego oświadczenia. Wszystkie zmiany w treści dokumentu publikowane są na naszej stronie internetowej. Nigdy nie wykorzystujemy Państwa danych do innych celów niż te wyróżnione w oświadczeniu bez uprzedniego zezwolenia.

 

Zalecamy regularne sprawdzanie przedmiotowego oświadczenia o ochronie prywatności, aby mieć możliwość monitorowania wprowadzanych zmian.