Vescom działa w sposób odpowiedzialny 

Dzięki temu, że firma Vescom samodzielnie projektuje, produkuje i dostarcza swoje okleiny ścienne, materiały obiciowe i tkaniny zasłonowe, zarządzamy praktycznie całym procesem produkcji. Oznacza to również, że jesteśmy w stanie ograniczyć wpływ naszej działalności na środowisko. Jakość nigdy nie ogranicza się u nas do samego produktu, ale dotyczy również procesu produkcyjnego.

Nieustannie szukamy sposobów, aby proces ten stał się jeszcze czystszy i wydajniejszy. Oferujemy kolekcje, spośród których nasi klienci mogą wybierać produkty przyjazne dla środowiska, dbając również o to, aby prowadzona przez nas działalność w jak najmniejszym stopniu obciążała naturalne otoczenie. Jedną z ekologicznych zalet naszych produktów jest oczywiście ich trwałość.

 

ochrona środowiska

Firma Vescom posiada certyfikat ISO 9001 w zakresie systemów zarządzania jakością już od 1993 roku. Od tego czasu zastosowaliśmy procedury ochrony środowiska w całym naszym procesie produkcyjnym. Ponadto samodzielnie przyjmujemy na siebie obowiązek opracowywania i realizacji planów ochrony środowiska, a w 2001 roku jako pierwsza firma w sektorze wprowadziliśmy system zarządzania środowiskowego zgodny z normą ISO 14001.

 

partnerzy

Zawsze dobieramy partnerów i dostawców na podstawie kryterium podwójnych norm jakości: zarówno pod względem samego produktu, jak i troski o środowisko naturalne. Niemal wszyscy nasi dostawcy surowców posiadają certyfikaty ISO 14001; co dotyczy również większości naszych dostawców półproduktów i produktów gotowych. Zwracamy naszym dostawcom uwagę na kwestie z zakresu ochrony środowiska i nieustannie pomagamy im w poszukiwaniu rozwiązań.

 

surowce

Zużywamy znaczne ilości papieru do produkcji naszych broszur i katalogów prezentujących kolekcje. Jednak od stycznia 2009 roku firma Vescom posiada certyfikat FSC, co oznacza, że drewno na używany przez nas papier jest pozyskiwane z lasów zarządzanych w sposób odpowiedzialny, zgodnie z zasadami Rady Dobrej Gospodarki Leśnej (FSC). Jak widać, nieustannie szukamy sposobów ograniczenia wpływu naszego zużycia surowców na środowisko.

VinylPlus

Firma Vescom uczestniczy w programie VinylPlus’. Jest to inicjatywa branży związanej z przetwórstwem polichlorku winylu, mająca na celu promowanie produkcji i stosowania PCV zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Program VinylPlus’ to kontynuacja inicjatywy Vinyl 2010’, w której od początku uczestniczyła firma Vescom.

 

energia i woda

Rozpoczynając nowe inwestycje z zasady wybieramy alternatywę najbardziej przyjazną dla środowiska, nawet jeśli wiązać się z tym będą wyższe koszty. To podejście pozwoliło nam uzyskać w ostatnich latach duże oszczędności w zakresie zużycia energii i wody.

 

Być może nie aż tak sensacyjne, ale nie mniej wydajne są małe inicjatywy w zakresie oszczędzania energii, jakie wdrożyliśmy w naszych zakładach produkcyjnych. Obejmują one oświetlenie, ogrzewanie i izolację. Dzięki nim w ciągu ostatnich kilku lat udało nam się zmniejszyć zużycie energii na jednostkę produktu. Wykorzystujemy obecnie tylko nieco więcej gazu, niż 25 lat temu, mimo iż poziom naszej produkcji zwiększył się ponaddwukrotnie i wzrosła liczba naszych budynków fabrycznych. Choć nasze zużycie energii elektrycznej narastało proporcjonalnie do wzrostu produkcji, to jednak z drugiej strony udało się nam zmniejszyć zużycie wody chłodniczej do 1000 m³ rocznie dzięki wprowadzeniu w systemie chłodzenia obiegu zamkniętego.

 

Vescom w pełni wykorzystuje zieloną energię elektryczną i gaz.

 

odpady

Wdrożyliśmy już w naszym procesie produkcyjnym szereg środków, które z powodzeniem pozwoliły nam zmniejszyć ilość odpadów. Dzięki stosowaniu się do normy ISO 9001 ograniczyliśmy liczbę błędów w produkcji, co pociągło za sobą również mniejszą ilość wadliwych produktów i odpadów. Tak więc monitorowanie i doskonalenie metod produkcji od początku lat '90. doprowadziło do zmniejszenia ilości odpadów o 20%.