Vescom onderneemt verantwoord 

Doordat wij onze wandbekleding, meubelbekleding en gordijnstoffen zelf ontwikkelen, produceren én distribueren, beheersen wij nagenoeg de gehele productieketen. Daardoor zijn wij goed in staat de effecten van onze activiteiten op het milieu te beperken. Kwaliteit heeft bij Vescom dus nooit alleen betrekking op het product. Maar óók op het productieproces.

We zoeken continu naar mogelijkheden om dit schoner en efficiënter te laten verlopen. Wij bieden onze klanten een collectie waarin duurzame keuzes gemaakt kunnen worden. En we zorgen in onze bedrijfsvoering voor een minimale belasting van het milieu. Eén van de milieutechnische voordelen van onze producten is natuurlijk de lange levensduur.

 

milieuzorg

Al in 1993 werden we ISO 9001 gecertificeerd voor ons kwaliteitszorgsysteem. Vanaf die periode worden ook milieuwetgeving en -beleid in werkbare voorschriften vertaald. We verplichten onszelf tot het opstellen en uitvoeren van bedrijfsmilieuplannen. In 2001 hebben we als eerste binnen onze branche het milieu-managementsysteem ISO 14001 ingevoerd.

 

partners

Nog steeds selecteren we onze partners en leveranciers op basis van het criterium dat zij in dubbel opzicht kwaliteit moeten kunnen leveren: zowel wat betreft het product als de zorg voor het milieu. Bijna al onze grondstoffenleveranciers zijn ISO 14001-gecertificeerd. Dat geldt ook voor de meeste leveranciers van halffabricaten en eindproducten. We brengen de milieuaspecten bij deze leveranciers in kaart en zoeken samen met hen voortdurend naar oplossingen.

 

grondstoffen

Wij gebruiken een aanzienlijke hoeveelheid papier voor onze brochures en de presentatie van onze collecties in de binders. Sinds januari 2009 is dit FSC-gecertificeerd. Dit betekent dat het hout voor ons papier uit zorgvuldig beheerde bossen komt, in overeenstemming met de regels van de Forest Stewartship Council (FSC). Wij blijven dus continu zoeken naar mogelijkheden om de milieu-impact van ons grondstoffenverbruik te verminderen.

VinylPlus

Vescom is lid van ‘VinylPlus’. Dit initiatief, gestart door de internationale vinyl verwerkende industrie, heeft als doel het verbeteren van de duurzame productie en het duurzaam gebruik van PVC. ‘VinylPlus’ is de opvolger van ‘Vinyl 2010’, waar Vescom vanaf het moment van oprichten aan verbonden is.

 

energie en water

Bij nieuwe investeringen kiezen we in principe voor het meest milieuvriendelijke alternatief. Ook als dit in verhouding duurder is. Op die manier hebben we op het verbruik van energie en water de afgelopen jaren aanzienlijke besparingen weten te realiseren.

 

Minder opzienbarend maar wel effectief is een aantal kleinere energiebesparende maatregelen in onze fabrieken. Het gaat daarbij om verlichting, verwarming en isolatie. Het energieverbruik per eenheid product is door al deze maatregelen in de afgelopen jaren gedaald. Ons gasgebruik is nauwelijks hoger dan 25 jaar geleden. Dit terwijl het productieniveau meer dan verdubbeld is en het aantal bedrijfsgebouwen is toegenomen. Het elektriciteitsverbruik heeft gelijk tred gehouden met de ontwikkeling in de productie. Het gebruik van koelwater hebben we sinds halverwege jaren ’90 teruggebracht tot 1.000 m³ per jaar door invoering van een gesloten koelcircuit.

 

Vescom maakt volledig gebruik van groene stroom en gas.

 

afvalstoffen

Binnen ons eigen productieproces hebben we wel al diverse maatregelen doorgevoerd die tot reductie van de hoeveelheid afval hebben geleid. De ISO 9001-certificering leidt tot minder fouten en dus tot minder uitval of afval. Het monitoren en verbeteren van de processen en productie-methoden heeft sinds begin jaren ‘90 geleid tot 20% minder uitval.